12:38 EDT Thứ sáu, 23/03/2018
Với chúng ta, gia đình có nghĩa là vòng tay ôm lấy nhau và luôn ở bên nhau (Barbara Bush)ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (07/11/1917 - 07/11/2017)

Nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017), Hội LHPN tỉnh gửi đến các huyện/thị Hội và đơn vị trược thuộc nội dung "Đề cương tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Ban Tuyên giáo TW soạn thảo

Điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung Ương Đảng khoá XII

Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII) đã ban hành 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Cấu trúc của các Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điếm chỉ đạo và mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện.

Luật Phòng, chống mua bán người

Ngày 29 tháng 03 năm 2011, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật số: 66/2011/QH12 về Phòng, chống mua bán người; Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người

Ngày 11 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chín phủ ký ban hành Nghị định số 09/2013/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013

Tài liệu tuyên truyền về các quyền dân sự, chính trị

Thực hiện Công văn số 1499/UBND-NC ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tăng cường triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ươc quốc tế và Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017, Ban thường Hội LHPN tỉnh triển khai một số nội dung tuyên truyền

Luật An toàn thực phẩm

Ngày 17 tháng 6 năm 2010, Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII đã thông qua Luật An toàn thực phẩm

Luật Trẻ em

Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua Luật trẻ em. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2017,

Quyết định phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 05/02/2016 Quyết định phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành và có hiệu lực thi hành

Quyết định phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 22/12/2015 Quyết định phê duyệt Chương trình bào vệ trẻ em giai đoạn 2015 - 2020 được thông qua và có hiệu lực thi hành

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH (01/01/1997 - 01/01/2017)

Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền cho sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh gửi đến Hội LHPN các huyện, thị, đơn vị trực thuộc đề cương tuyên truyền 20 năm tái lập tỉnh và danh sách 20 công dân ưu tú của tỉnh Bình Phước

Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Luât Quảng cáo

Luât Quảng cáo

Ngày 21 tháng 06 năm 2012, Luật Quảng cáo được Quốc hội thông qua và ban hành

Hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 06 năm ngày “Phụ nữ Việt Nam” 20/10

Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trải qua 86 năm hình thành và phát triển kể từ khi Đảng ra đời. Có thể nói sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức Hội song hành cùng với sự phát triển của đất nước. 86 năm qua, Hội LHPN Việt Nam ngày càng trưởng thành, khẳng định vị thế của mình trên mọi lĩnh vực. Người viết có thể sơ lược lại một số hình ảnh lịch sử hào hùng cũng như ý nghĩa ngày 20/10 - Ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

TTÀI LIỆU SINH HOẠT HỘI VIÊN, PHỤ NỮ VỀ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được diễn ra từ ngày 20-01-2016 đến ngày 28-01-2016, tại Thủ đô Hà Nội, trong đó họp phiên trù bị ngày 20-01-2016, khai mạc chính thức ngày 21-01-2016. Đây là sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước ta trong năm 2016. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015); nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phạm Thị Ngọc Đô – Bà chúa dệt lĩnh

Những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, lĩnh Bưởi được xem là thứ vải sang trọng và cao cấp nhất thời bấy giờ. Người có công sáng tạo ra loại vải này là người phụ nữ có tên Phạm Thị Ngọc Đô. Tương truyền vào thời Hậu Lê, sau khi vua Lê Thánh Tông chiến thắng Chiêm Thành trở về, trong số những phụ nữ miền trong bị bắt đưa về kinh đô có một cô gái xinh đẹp tên là Phạm Thị Ngọc Đô

TÀI LIỆU Thông tin đối ngoại về mối quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây

Để kịp thời phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và gửi các cá nhân, đơn vị “Tài liệu thông tin đối ngoại về mối quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây”

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2016), Hội LHPN tỉnh gửi đến Hội LHPN các huyện/thị, đơn vị trực thuộc nội dung tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn.


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

Thư viện Video

Loading the player...

Thư viện Hình ảnh

Chuyên mục....