18:27 EDT Thứ tư, 23/05/2018
Tôi có nơi ẩn náu tuyệt vời, đó là gia đình. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với anh/chị em của tôi, điều này khiến tôi cảm thấy mình luôn biết mình thuộc về nơi đâu (Jose CarrerasNGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 23-1-2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay mặt Ban Bí thư, ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).

tuyên truyền kỷ miệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh hoạt động ky niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc , Hội LHPN tỉnh gửi đến các huyện/thị đề cương tuyên truyền để triển khai tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh

Tài liệu học tập Chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phong cách và tác phong là hai khái niệm thường đi đôi với nhau. Phong cách hàm nghĩa rộng hơn, thể hiện những cung cách, cách thức hành xử của một người hay một nhóm người, được thể hiện nhất quán trong lao động, học tập, sinh hoạt, tạo nên cái riêng của họ, phân biệt họ với những người khác

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2018)

Để kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt ra đời (968 - 2018), Hội LHPN tỉnh gửi đến Hội LHPN các huyện/thị, đơn vị trực thuộc “Đề cương tuyên truyên kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt do Ban Tuyên giao Trung ương biên soạn.

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (07/11/1917 - 07/11/2017)

Nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017), Hội LHPN tỉnh gửi đến các huyện/thị Hội và đơn vị trược thuộc nội dung "Đề cương tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Ban Tuyên giáo TW soạn thảo

Điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung Ương Đảng khoá XII

Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII) đã ban hành 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Cấu trúc của các Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điếm chỉ đạo và mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện.

Luật Phòng, chống mua bán người

Ngày 29 tháng 03 năm 2011, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật số: 66/2011/QH12 về Phòng, chống mua bán người; Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người

Ngày 11 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chín phủ ký ban hành Nghị định số 09/2013/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013

Tài liệu tuyên truyền về các quyền dân sự, chính trị

Thực hiện Công văn số 1499/UBND-NC ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tăng cường triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ươc quốc tế và Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017, Ban thường Hội LHPN tỉnh triển khai một số nội dung tuyên truyền

Luật An toàn thực phẩm

Ngày 17 tháng 6 năm 2010, Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII đã thông qua Luật An toàn thực phẩm

Luật Trẻ em

Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua Luật trẻ em. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2017,

Quyết định phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 05/02/2016 Quyết định phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành và có hiệu lực thi hành

Quyết định phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 22/12/2015 Quyết định phê duyệt Chương trình bào vệ trẻ em giai đoạn 2015 - 2020 được thông qua và có hiệu lực thi hành

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH (01/01/1997 - 01/01/2017)

Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền cho sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh gửi đến Hội LHPN các huyện, thị, đơn vị trực thuộc đề cương tuyên truyền 20 năm tái lập tỉnh và danh sách 20 công dân ưu tú của tỉnh Bình Phước

Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Luât Quảng cáo

Luât Quảng cáo

Ngày 21 tháng 06 năm 2012, Luật Quảng cáo được Quốc hội thông qua và ban hành


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

Thư viện Video

Loading the player...

Thư viện Hình ảnh

Chuyên mục

....