12:42 EDT Thứ sáu, 23/03/2018
Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng (Rorbert Heinlein)Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày 15.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của phụ nữ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của phụ nữ là nội dung quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người. Đó là tư tưởng về đấu tranh giải phóng phụ nữ và tìm ra biện pháp thực hiện quyền của phụ nữ, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam mới.

Bà Điểu Thị Hương - cộng tác viên dân số tiêu biểu

Bà Điểu Thị Hương - cộng tác viên dân số tiêu biểu

Nhiều năm làm cộng tác viên dân số thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng (Bù Đốp), bà Điểu Thị Hương luôn nhiệt tình, tận tâm và đóng góp tích cực trong việc vận động người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), giúp người dân trong thôn ổn định cuộc sống.

 

Thư viện Video

Loading the player...

Thư viện Hình ảnh

Chuyên mục....