Phụ nữ đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh và thực hiện bình đẳng giới

Thứ bảy - 13/10/2018 04:27 540 0
Trong quá trình đấu tranh cách mạng, dù là thời chiến hay thời bình, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Thời kỳ đổi mới, chủ trương của Đảng ta về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, trong đó Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước có tác động rất lớn, làm thay đổi toàn diện công tác phụ nữ.
Phụ nữ đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh và thực hiện bình đẳng giới
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phụ nữ và bình đẳng giới, hằng năm, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền về vai trò, vị trí của phụ nữ, về tổ chức hội đến các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Công tác tuyên truyền ngày càng đa dạng hóa bằng nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo, hội thi, tọa đàm, các buổi sinh hoạt về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, về công tác cán bộ nữ... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về giới, về vai trò, vị trí người phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và mục tiêu bình đẳng giới của hội viên, phụ nữ. Việc cấp, xây dựng tài liệu phục vụ tuyên truyền được hội LHPN các cấp quan tâm. Từ năm 2012 đến nay, các cấp hội đã phát hành 140 cuốn sổ tay hỏi đáp pháp luật những điều cần biết về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; xuất bản 19.750 cuốn thông tin Vì sự tiến bộ phụ nữ; trang bị 219 tủ sách pháp luật nhằm tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ tham khảo, nâng cao trình độ mọi mặt. Vào các dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, các cấp hội trong tỉnh đều phối hợp với cơ quan báo chí, tuyên truyền để tổ chức các hội thi, hội thảo, tọa đàm và mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét hoạt động của các cấp hội.
Description: http://baobinhphuoc.com.vn/Content/UploadFiles/EditorFiles/images/2017/Quy3/phunu04082017021010.jpg
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 chụp hình lưu niệm với lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ - Ảnh: P. Dung

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHO HỘI VIÊN, PHỤ NỮ
Với phương châm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ, trên cơ sở đó xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp các ngành chức năng xây dựng những giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ được nâng cao trình độ, là cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng trên tất cả lĩnh vực. 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp với ngành giáo dục triển khai hiệu quả chương trình phổ cập giáo dục trong hội viên và quần chúng phụ nữ. Phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức các lớp xóa mù chữ cho trên 1.500 phụ nữ. Hội cũng liên kết với các ngành, Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chính trị, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và các chuyên đề cho gần 13 ngàn lượt phụ nữ. Nhờ đó, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ nữ không ngừng được nâng cao, chất lượng đội ngũ bảo đảm theo quy định. Hiện toàn tỉnh có 57 chị trình độ thạc sĩ, chiếm 0,38%; 7.546 chị có trình độ cao đẳng, đại học, đạt 50,93%; 7.233 chị trình độ trung cấp, đạt 48,69%. Về trình độ chính trị, 209 chị trình độ cao cấp và 452 chị trình độ trung cấp.

NÂNG CAO TỶ LỆ NỮ THAM GIA CẤP ỦY VÀ  CƠ QUAN DÂN CỬ
Nhằm nâng cao vai trò, vị thế phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, các cấp hội đã quan tâm bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú. 5 năm qua, đã có 1.461 hội viên phụ nữ được kết nạp Đảng. Từ nguồn cán bộ chủ chốt, các cấp hội đã chủ động giới thiệu nguồn cán bộ nữ đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để tham gia cấp ủy và quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, quần chúng phụ nữ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; khơi gợi ý thức trách nhiệm công dân của phụ nữ. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chủ động giới thiệu danh sách những cán bộ nữ có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị đến hội đồng bầu cử; đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng cho các ứng cử viên nữ lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, giúp chị em tự tin hơn trong việc tranh cử. Nhờ các hoạt động này, tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội và HĐND 3 cấp nhiệm kỳ này đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể, toàn tỉnh có 2/6 đại biểu Quốc hội là nữ, đạt 33,33%. HĐND cấp xã có 818/3.153 đại biểu nữ, đạt 25,94%, tăng 4,24%. HĐND cấp huyện có 96/374 đại biểu nữ, đạt 25,67%, tăng 4,29%. HĐND cấp tỉnh có 23/65 đại biểu nữ, đạt 35,38%, tăng 3,63% so với nhiệm kỳ trước.
Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 tăng rất cao và Bình Phước được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh có tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cao trong cả nước. Cụ thể, cấp tỉnh có 12/55 nữ là Tỉnh ủy viên, đạt 21,81%, tăng 5,45% so với nhiệm kỳ trước. Nữ là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 5/16, đạt 31,25%, tăng 24,65% so với nhiệm kỳ trước. Cấp huyện có 105/696 nữ, đạt 15,1%, tăng 0,1%. Cấp xã có 759/3.764, đạt 20,2%, tăng 2,37% so với nhiệm kỳ trước. Đáng chú ý là hầu hết cán bộ nữ tham gia cấp ủy và đại biểu HĐND các cấp đều còn trẻ, được đào tạo bài bản và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NỮ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA
Các cấp hội thường xuyên cập nhật danh sách trích ngang cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ nữ công chức, viên chức. Hằng năm đều tổ chức rà soát nguồn cán bộ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trình cấp ủy phê duyệt và chủ động tham mưu giới thiệu nguồn cán bộ nữ đạt tiêu chuẩn, phẩm chất để cấp ủy xem xét đưa vào nguồn quy hoạch của cấp ủy; xem xét điều động, đề bạt, bổ nhiệm các chức danh quản lý. Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ hội không ngừng được nâng cao. Cán bộ trong diện quy hoạch được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Tỷ lệ cán bộ hội chủ chốt các cấp đạt chuẩn nhiệm kỳ sau tăng đáng kể so với nhiệm kỳ trước.
Nhằm tạo môi trường để cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý và nữ trí thức trong tỉnh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa học, Hội LHPN tỉnh đã thành lập Câu lạc bộ Nữ trí thức với 59 thành viên; cấp huyện thành lập một câu lạc bộ nữ cán bộ, công chức với 49 thành viên; cấp xã thành lập 8 chi hội nữ cán bộ, công chức với 163 thành viên. Thông qua hoạt động câu lạc bộ đã giúp hội viên, phụ nữ phát huy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của lực lượng nữ trí thức nói riêng, cán bộ nữ nói chung, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.
Bằng việc tạo điều kiện cho phụ nữ nói chung, cán bộ hội nói riêng nâng cao trình độ mọi mặt, phát triển toàn diện, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện tốt Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Những hoạt động của hội đã góp phần thiết thực để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn, chủ động và hiệu quả hơn, đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện tốt bình đẳng giới.

Nguồn tin: phunubinhphuoc.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Số: 1829/BTV

V/v Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái tập tỉnh Bình Phước

lượt xem: 13 | lượt tải:13

Công văn số: 1332/BTV

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân khu 7

lượt xem: 301 | lượt tải:97

Công văn số: 1290/BTV

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Bộ sách Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

lượt xem: 369 | lượt tải:119

Công văn số: 1244/BTV

CV V/v triển khai sự kiện "Tử tế vì môi trường" hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn năm 2020

lượt xem: 349 | lượt tải:106

Công văn số: 1223/BTV

CV V/v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

lượt xem: 501 | lượt tải:163
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay1,730
  • Tháng hiện tại83,640
  • Tổng lượt truy cập2,503,277
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây