CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2019

Thứ tư - 04/09/2019 23:47 499 0
Nhiều chính sách mới, quy định mới như: Tự ý cho thuê xe ô tô công, phạt đến 20 triệu đồng; Thù lao giáo viên dạy nghề sơ cấp tối đa 02 triệu đồng/người/buổi; Tăng 7,19% trợ cấp hàng tháng của quân nhân xuất ngũ ; Hướng dẫn xếp lương với công chức ngành văn thư; Giảng viên giáo dục nghề nghiệp hệ số lương cao nhất đến 8,0; Tiêu chuẩn của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng giáo dục; Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm; Có 9 loại bệnh truyền nhiễm nhóm B phải cách ly; Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng; Tập trượt băng, leo núi bắt buộc phải có người hướng dẫn; Làm lều, quán trong công trình thủy lợi, phạt đến 300.000 đồng; Đăng ký doanh nghiệp qua mạng được miễn lệ phí; Không xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm trước 2018… sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2019.
1. Tự ý cho thuê xe ô tô công, phạt đến 20 triệu đồng
Các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, kể từ ngày 01/9/2019 sẽ được áp dụng theo Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ.
Nghị định này nêu rõ, trường hợp cho thuê trụ sở làm việc, ô tô công khi không có quyết định phê duyệt sẽ bị xử phạt từ 15 - 20 triệu đồng.
Trường hợp tự ý bán thanh lý xe ô tô khi dự án kết thúc, chưa có quyết định phê duyệt cũng bị phạt tới 20 triệu đồng.
Với hành vi sử dụng điện, xăng, dầu, điện thoại, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị…. bằng kinh phí Nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức sẽ bị phạt tiền từ 01 - 02 triệu đồng.
2. Thù lao giáo viên dạy nghề sơ cấp tối đa 02 triệu đồng/người/buổi
Đây là nội dung được sửa đổi tại Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 do Bộ Tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng, có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
 Theo đó, mức thù lao cho giáo viên, người dạy nghề tham gia đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng được quy định như sau:
- Giáo viên cơ hữu đang làm việc tại cơ sở đào tạo của Nhà nước được áp dụng mức tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương của giảng viên, giáo viên hiện đang hưởng;
- Người dạy nghề không thuộc trường hợp trên thì mức thù lao sẽ do Thủ trưởng cơ quan đề xuất, tối đa không quá 02 triệu đồng/người/buổi.
3. Tăng 7,19% trợ cấp hàng tháng của quân nhân xuất ngũ 
Theo Thông tư số 106/2019/TT-BQP ngày 24/7/2019 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, có hiệu lực từ ngày 08/9/2019.
Theo đó, từ ngày 01/7/2019, tăng 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng quân nhân đã phục viên, xuất ngũ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ…
Tùy thuộc vào năm công tác, mức trợ cấp dao động từ 1,891 triệu đồng/tháng đến 2,235 triệu đồng/tháng.
4. Hướng dẫn xếp lương với công chức ngành văn thư
Ngày 02/8/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV về hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư, có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.
- Văn thư chính có hệ số lương từ 4.40 đến 6.78
- Văn thư có hệ số lương từ 2.34 đến 4.98
- Văn thư trung cấp có hệ số lương từ 1.86 đến 4.06.
Nếu công chức được tuyển dụng vào vị trí có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư trung cấp nhưng có trình độ cao đẳng trở lên thì bổ nhiệm vào ngạch văn thư trung cấp và áp dụng bảng lương của công chức loại B.
5. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp hệ số lương cao nhất đến 8,0
Từ ngày 26/9/2019, hệ số lương của viên chức giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, được quy định như sau:
- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp: Hệ số lương từ 6,20 đến 8,00;
- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính: Hệ số lương từ 4,40 đến 6,78.
- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết: Hệ số lương 2,34 đến 4,98
- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành: Hệ số lương 2,10 đến 4,89.
6. Tiêu chuẩn của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng giáo dục
Theo Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT ngày 09/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. có hiệu lực từ ngày 30/9/2019.
Theo đó, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng giáo dục đều cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn như:
- Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;
- Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm;
- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo theo quy định;
- Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông…
7. Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm
Tại Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
Nghị định quy định rõ ràng về các điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản:
- Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa…
- Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp xã;
- Trường hợp trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản; độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120 cm…
8. Có 9 loại bệnh truyền nhiễm nhóm B phải cách ly
Tại Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm, có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
Theo Thông tư, Bộ Y tế đề cập đến Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B phải tổ chức cách ly y tế.
Danh mục gồm 09 loại bệnh, trong đó có: Bạch hầu; Ho gà; Sở; Rubella; Than; Viêm màng não do não mô cầu; Tay chân miệng; Thủy đậu; Quai bị.
Cũng theo Thông tư, đối tượng giám sát dịch bệnh, dịch bệnh là những người bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm và bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm; Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; Ổ chứa, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ.
9. Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng
Đây là nội dung tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính Phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
Trong khi các quán karaoke chỉ được hoạt động đến 0 giờ thì các vũ trường được hoạt động đến 2 giờ sáng. Cả hai dịch vụ này đều không được mở cửa trước 08 giờ sáng.
Cũng theo Nghị định này, để mở quán karaoke phải thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Diện tích phòng hát phải từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ; không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát.
Trong khi đó, vũ trường phải có diện tích từ 80m2 trở lên, không kể công trình phụ; Địa điểm vũ trường phải cách trường học, bệnh viện từ 200m trở lên.
10. Tập trượt băng, leo núi bắt buộc phải có người hướng dẫn
Ngày 17/7/2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tại Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
Theo đó, có 09 bộ môn thể thao bắt buộc phải có người hướng dẫn khi tập luyện, thi đấu, gồm: Leo núi nhân tạo; Trượt băng; Đua ngựa; Đấu kiếm thể thao; Bắn súng; Bắn cung; Thể dục dụng cụ; Thể dục nhào lộn và Đua thuyền.
Cũng tại Thông tư này, Bộ công bố Danh mục 10 hoạt động thể thao mạo hiểm, trong đó có: Dù lượn; Diều bay; Leo núi tự nhiên; Lặn biển thể thao giải trí; Mô tô nước trên biển…
11. Làm lều, quán trong công trình thủy lợi, phạt đến 300.000 đồng
Ngày 18/7/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CPngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều, có hiệu lực từ ngày 09/9/2019.
Nghị định này quy định một số mức phạt với người vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi như sau:
- Làm lều, quán, tường; xây dựng công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Phạt 100.000 - 300.000 đồng;
- Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép: Phạt 05 - 10 triệu đồng (trước đây chỉ phạt 03 - 05 triệu đồng);
- Xây nhà ở, công trình phụ, cầu… và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự:  Phạt 30 - 50 triệu đồng.
12. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng được miễn lệ phí
Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/8/2019, có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.
Theo đó, trường hợp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Với những trường hợp khác, lệ phí như sau:
- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần.
- Lệ phí cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 20.000 đồng/bản.
13. Không xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm trước 2018
Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự, có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
Theo đó, không xử lý hình sự theo Điều 216 Bộ luật Hình sự đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018.
Nếu chưa xử phạt vi phạm hành chính và chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính.
 Nếu đã xử phạt vi phạm hành chính mà bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu thi hành quyết định xử phạt được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn./.
 

Nguồn tin: Thu Trang - Hội LHPN tỉnh (Tổng hợp):

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Số: 1829/BTV

V/v Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái tập tỉnh Bình Phước

lượt xem: 14 | lượt tải:16

Công văn số: 1332/BTV

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân khu 7

lượt xem: 304 | lượt tải:97

Công văn số: 1290/BTV

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Bộ sách Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

lượt xem: 370 | lượt tải:119

Công văn số: 1244/BTV

CV V/v triển khai sự kiện "Tử tế vì môi trường" hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn năm 2020

lượt xem: 349 | lượt tải:106

Công văn số: 1223/BTV

CV V/v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

lượt xem: 504 | lượt tải:164
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại90,466
  • Tổng lượt truy cập2,510,510
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây