Bau cu 2021

MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ ĐẦU THÁNG 5/2020

Chủ nhật - 10/05/2020 23:02 263 0
Từ ngày 01 - 10/5/2020, 04 Nghị định của Chính phủ sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành, cụ thể như sau:
1. Hướng dẫn mới về thực hiện ủy thác thi hành án dân sự
Nội dung này được đề cập tại Nghị định 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự.
Theo đó, trên cơ sở bản án, quyết định được thi hành hoặc kết quả xác minh, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ủy thác thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở.
Quy định mới không còn phân định theo loại tài sản là bất động sản, động sản hay tài sản khác và có bổ sung xác định theo nơi cư trú, làm việc hoặc có trụ sở.
Bên cạnh đó, trường hợp người phải thi hành án có nhiều tài sản ở nhiều nơi thì cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ủy thác theo thứ tự:
- Theo thỏa thuận của đương sự;
- Nơi có tài sản đủ để thi hành án;
- Nơi có tổng giá trị tài sản lớn nhất (Hiện hành quy định trường hợp tài sản không đủ để thi hành án thì ủy thác đến nơi có tài sản giá trị lớn nhất, nơi có nhiều tài sản nhất).
Nghị định 33/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 01/5/2020.
2. Điều kiện nhà, kho, bãi dùng để tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm hành chính
Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2013/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
Theo đó, đối với nơi tạm giữ phương tiện, tạng vật vi phạm hành chính là nhà, kho, bãi, phải đáp ứng điều kiện sau:
- Phải bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự; có hàng rào bảo vệ, nội quy ra, vào, nội quy về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy;
- Phải bảo đảm khô ráo, thoáng khí, trường hợp nơi tạm giữ tang vật, phương tiện ở ngoài trời thì phải bố trí mái che hoặc có các biện pháp phòng, chống mưa, nắng;
- Có hệ thống thiết bị chiếu sáng; trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và thiết bị, phương tiện kỹ thuật phù hợp cho việc quản lý, bảo quản từng loại tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu.
Nghị định 31/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020.
3. Mức phạt hành vi khai thác cát không có giấy phép
Đây là quy định tại Nghị định 36/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Theo đó, hành vi khai thác cát ngoài phạm vi như phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; hành lang bảo vệ luồng ... mà không có giấy phép khai thác khoáng sản sẽ bị xử lý như sau:
- Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm dưới 10 m3;