Những kết quả nổi bật của tỉnh Bình Phước trong năm 2019

Thứ hai - 03/02/2020 21:50 2.837 0
Năm 2019, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, trong nước có nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn; sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 đã đạt được những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã cơ bản hoàn thành và vượt mức kế hoạch Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Kết quả cụ thể như sau:
Thứ nhất: Nền kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt
Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 8,48% (kế hoạch năm từ 7,3-7,5%), cao hơn bình quân cả nước (tăng trưởng cả nước 6,8%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Đến cuối năm 2019, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21,4%; công nghiệp, xây dựng chiếm 40,42%; dịch vụ chiếm 38,18%. Thị trường tín dụng ổn định, khả năng thanh khoản tốt, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, trong đó, nguồn vốn huy động đảm bảo cho nhu cầu vay đầu tư đạt 33.450 tỷ đồng, tăng 9,46% so với năm 2018; tổng dư nợ cho vay đạt 72.400 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018; tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp khoảng 0,57% tổng dư nợ.
Tăng trưởng kim ngạch xuất - nhập khẩu tiếp tục duy trì ở mức khá, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt mục tiêu đề ra là 2.370 triệu USD, tăng 8,02% so với năm 2018, gấp hơn 71 lần so với năm 1997 (năm 1997 là 33.309 USD); kim ngạch nhập khẩu đạt 1.450 triệu USD, tăng 5,43% so với năm 2018.
Các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội của Nghị quyết HĐND tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó, có 07 chỉ tiêu vượt, 16 chỉ tiêu đạt, 01 chỉ tiêu về số doanh nghiệp thành lập mới đạt 92% so với Nghị quyết.
Thứ hai: Thu ngân sách Nhà nước và GDP bình quân đầu người ngày càng tăng cao, các nhu cầu chi cơ bản được đảm bảo
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 9.135 tỷ đồng, gấp 52 lần so với năm 1997. Chi ngân sách địa phương đạt 12.065 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 62 triệu đồng, tăng 12,36% so với năm 2018 và tăng 24 lần so với năm 1997.

Thứ ba: Kết cấu hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo của tỉnh
Hạ tầng lưới điện tiếp tục được đầu tư phục vụ cho sản xuất công nghiệp, nâng tỷ lệ dân cư sử dụng điện đạt 98,8%, năng lượng mới tiếp tục được quan tâm. Trong năm 2019, UBND tỉnh đã phê duyệt, bổ sung quy hoạch điện năng lượng mặt trời đối với các dự án, như: 05 nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 1,2,3,4,5 và nhà máy điện mặt trời Thác Mơ, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động quý I/2020 khoảng 200 MWp. Đường điện truyền tải 220 KV Lộc Tấn - Trạm Bình Long 2 kết nối với lưới điện quốc gia dự kiến hoàn thành quý I năm 2020.
Hạ tầng các khu công nghiệp tiếp tục được đầu tư, mở rộng. Toàn tỉnh có 11 khu công nghiệp đã thu hút được nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy bình quân 30,22%, trong đó, có nhiều khu tỷ lệ lấp đầy cao, như: KCN Bắc Đồng Phú 100%, KCN Nam Đồng Phú 100%, KCN Đồng Xoài I là 100%, KCN Chơn Thành II là 100%, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc 100%, KCN Chơn Thành I là 98%, KCN Minh Hưng III là 97,1%... Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư đã thu hút được 73 nhà đầu tư, thuận chủ trương giao đất để thực hiện dự án với tổng diện tích là hơn 2.196 ha, trong đó có 03 nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng được giao 1.129 ha.
Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cung cầu các mặt hàng vật tư quan trọng và hàng tiêu dùng thiết yếu trong tỉnh được đảm bảo, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 52.000 tỷ đồng, tăng 22,19% so với năm 2018, đạt 100% kế hoạch năm. Đóng góp của các ngành dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế của địa phương ngày càng tăng như lĩnh vực ngân hàng, du lịch, bưu chính, viễn thông, thương mại điện tử...(lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin đã đóng góp tích cực trong việc xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh). Ngành du lịch đã phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tại địa phương, mạng lưới cơ sở hạ tầng phát triển du lịch tiếp tục được đầu tư xây dựng, như: Khu du lịch tâm linh núi Bà Rá, khu du lịch Tà Thiết đã hoàn thiện một số hạng mục cơ sở hạ tầng và đi vào hoạt động. Năm 2019, các khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 933.000 lượt khách tham quan, trong đó khách nội địa 900 ngàn lượt khách, khách quốc tế 33 ngàn lượt khách, đạt 266% so với kế hoạch năm; doanh thu đạt 590 tỷ đồng, đạt 147% so với kế hoạch năm.
Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc, nhiều công việc rất khó đã đạt được kết quả nổi bật, vượt cả sự mong đợi. Trong năm 2019, đã có 13/13 xã về đích nông thôn mới, đã xây dựng và hoàn thành 1.000 km đường giao thông nông thôn. Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 48/90 xã hoàn thành nông thôn mới, đạt tỷ lệ 53,3%, có 02 thị xã Bình Long, Phước Long và thành phố Đồng Xoài hoàn thành nông thôn mới (vượt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra là có 50% xã và 01 huyện hoàn thành nông thôn mới). Những kết quả trên đã làm thay đổi rõ rệt diện mạo của đời sống xã hội ở nông thôn và lan tỏa khí thế thắng lợi đến các xã đang khẩn trương xây dựng về đích nông thôn mới.  
Thứ tư: Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số lượng doanh nghiệp thành lập mới duy trì ở mức tăng khá, số dự án đầu tư nước ngoài tăng cao
Trong năm 2019, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trong đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức 5 buổi tiếp doanh nghiệp, 10 cuộc họp tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tinh thần khởi nghiệp bước đầu lan tỏa, thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp, gắn với hoạt động hỗ trợ vốn của quỹ khởi nghiệp. Tính riêng năm 2019, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) được 38 dự án với số vốn đăng ký 350 triệu USD và thu hút đầu tư trong nước được 132 dự án, với số vốn đăng ký 10.100 tỷ đồng.  Lũy kế đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 230 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 2.315 triệu USD và 959 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 82.784 tỷ đồng.
Trong năm 2019, toàn tỉnh có 1.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 18,15% so với năm 2018 và đạt 92% kế hoạch năm với số vốn đăng ký 13.189 tỷ đồng, tăng 0,7% so với năm 2018. Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh có 7.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 72.056 tỷ đồng; về kinh tế hợp tác có 45 hợp tác xã thành lập mới, đạt 160% kế hoạch năm.
Thứ năm: Giáo dục - Đào tạo và Y tế có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Đến cuối năm 2019, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục toàn tỉnh đã có 15.300 giáo viên đã đáp ứng được yêu cầu dạy học tại các trường, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng được nâng cao, số giáo viên các bậc học đạt chuẩn trở lên đạt 99,98%. Mạng lưới trường lớp được quy hoạch và phát triển tập trung, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 435 trường học ở các cấp học với hơn 7.000 phòng học kiên cố và trên 248.000 học sinh. 100% phường, thị trấn, xã đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 110/111 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3; duy trì 111/111 xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 14/111 xã, phường, thị trấn đạt phổ cập THPT. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 141/435 trường được công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 32,3%, đạt 100% kế hoạch năm. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực, ngày càng nhiều học sinh của tỉnh tham gia và đạt giải cao, điển hình như: Trong năm học 2018-2019, tại kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia Bình Phước đạt 49 giải; Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học cấp tỉnh và tham gia thi cấp toàn quốc đạt 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Tư. Nổi bật là hai trường THPT chuyên Quang Trung và THPT chuyên Bình Long, nhiều năm liền luôn là trường được xếp vào tốp đầu các trường PTTH chất lượng cao trong cả nước.
Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân được quan tâm đầu tư phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp lên quy mô 600 giường bệnh; các bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế cấp xã tiếp tục được đầu tư  nâng cấp, trang thiết bị từng bước được hiện đại. Cuối năm 2019, tỷ lệ số bác sĩ/vạn dân đạt 8 bác sĩ (năm 2007 có 2,07 bác sĩ/vạn dân), có 28,5 giường bệnh/vạn dân (năm 1997 chỉ có 8,73 giường bệnh/vạn dân), tỷ lệ cơ sở kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống được kiểm tra đạt tiêu chuẩn là 85%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 13,3%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,2%, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 80%. Công tác phòng chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện tốt, chất lượng chẩn đoán và điều trị ngày càng tốt hơn.
Thứ sáu: Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết chế độ chính sách người có công và các nhóm yếu thế đạt được kết quả quan trọng
Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả khá tốt. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đào tạo nghề cho 7.205 lao động, đạt 120% kế hoạch năm, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2018; giải quyết việc làm cho 35.100 lao động, đạt 100,23% kế hoạch năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị đạt <3,2% và tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn trên 90%. Tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề, việc làm cho 14.294 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 8.435 lao động; hỗ trợ học nghề cho 189 lao động thất nghiệp. Tỉnh đã tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm thu hút 42 doanh nghiệp có 4.280 lao động tham gia.
Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ và kịp thời; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo theo tinh thần của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của Chính phủ, như: Hỗ trợ vay vốn ưu đãi tín dụng cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; mua, cấp phát thẻ BHYT cho người nghèo; hỗ trợ tiền, phân bổ nhà tình thương, tư vấn pháp lý miễn phí, thăm tặng quà Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số. Đến nay, đã có gần 1.200 lượt hộ nghèo đã tiếp cận được vay vốn với số tiền hơn 43 tỷ đồng; có gần 1.400 lượt hộ cận nghèo vay vốn với số tiền gần 40,5 tỷ đồng; hỗ trợ cho hơn 2.100 lượt hộ mới thoát nghèo (dưới 3 năm) với số tiền hơn 81 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho hơn 8.600 hộ nghèo với tổng kinh phí là gần 4,2 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn mới tiếp cận đa chiều giảm 0,5%, đạt 100% kế hoạch năm.
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” có được sự hưởng ứng và đóng góp tích cực của toàn xã hội. Trong năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã hỗ trợ xây dựng 171 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, trị giá gần 12 tỷ đồng; tổ chức thăm, tặng hơn 58 ngàn phần quà cho đối tượng hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác với tổng kinh phí hơn 24,4 tỷ đồng.
Công tác chăm sóc người có công về chế độ, chính sách ưu đãi được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Trong năm 2019, đã giải quyết gần 1.500 hồ sơ, tổ chức điều dưỡng tập trung 394 đối tượng người có công với cách mạng; hỗ trợ xây và sửa chữa 26 căn nhà cho đối tượng chính sách người công với cách mạng với tổng kinh phí là hơn 1 tỷ đồng từ nguồn vận động; phục vụ lễ viếng, truy điệu, an táng 68 hài cốt liệt sỹ và dâng hương viếng các anh linh liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ đã tổ chức thăm, tặng gần 48 ngàn phần quà cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng với tổng kinh phí là 16,47 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ về nhà ở, đã thực hiện 701 căn nhà và đang thực hiện 14 căn/715 hộ người có công với cách mạng. Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã hỗ trợ 483 hộ được vay vốn xây dựng nhà ở, hiện nay đề án đã điều chỉnh bổ sung hỗ trợ 1.537 hộ nghèo (trong đó, có 641 hộ đồng bào dân tộc thiểu số) đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi xây dựng nhà ở. Đến nay, hầu hết các gia đình chính sách, người có công đều có mức sống khá hơn so với mức sống trung bình ở khu dân cư, không còn hộ nghèo.
Thứ bảy: Quốc phòng - An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, quan hệ đối với các tỉnh Campuchia và Lào ngày càng phát triển tốt, chủ quyền an ninh biên giới được đảm bảo
Lực lượng quân đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ không ngừng được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng, trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng cao và trưởng thành về mọi mặt. Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu, trong đó tỷ lệ đảng viên, đoàn viên ngày càng tăng.
Tình hình an ninh chính trị cơ bản được ổn định, an ninh nội địa, an toàn tuyến biên giới được giữ vững, không xảy ra đình công, lãn công trong các khu công nghiệp. Công tác đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh, trật tự. Tai nạn giao thông đều giảm trên cả 03 tiêu chí.
Quan hệ hữu nghị, hợp tác và đối ngoại giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh giáp biên giới của Vương quốc Campuchia và với các tỉnh thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không ngừng được củng cố, tăng cường và ngày càng phát triển tốt đẹp. Công tác phân giới, cắm mốc và tăng dày hệ thống mốc phụ trên toàn tuyến biên giới của tỉnh; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trên chiến trường Campuchia được thực hiện rất thuận lợi và hiệu quả. Công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu... trên tuyến biên giới được phối hợp thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.
Thứ tám: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Công tác quán triệt, tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng; chủ động nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn, tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. Kịp thời, ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội; thực hiện chặt chẽ, minh bạch công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thường xuyên nắm tình hình cơ sở, đôn đốc các đảng bộ thực hiện tốt kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên. Đến hết năm 2019, toàn Đảng bộ tỉnh có 21 Đảng bộ trực thuộc, 764 tổ chức cơ sở đảng với hơn 36.000 đảng viên.
Chủ động tham mưu sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy một số tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sau 02 năm thực hiện, toàn tỉnh hiện đã giảm được 138 đầu mối cấp phòng, giảm 210 lãnh đạo các cấp và 1.845 biên chế. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 03 đơn vị  cấp tỉnh, 21 đơn vị thuộc sở, 40 đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện. Hợp nhất Báo Bình Phước và Đài PT-TH Bình Phước, 3 Ban quản lý dự án cấp tỉnh, Đảng bộ Khối cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp; sáp nhập 3 trường cao đẳng Nghề, Sư phạm, Y tế thành Trường Cao đẳng Nghề Bình Phước. Thực hiện kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý từ thôn, ấp, khu phố đến các cơ quan cấp tỉnh.
Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát được nâng lên. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được nâng lên.
Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện có hiệu quả, kịp thời nắm bắt và xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, các vụ án tham nhũng. Chất lượng tham mưu, tổng hợp ngày càng được nâng lên và đi vào chiều sâu; công tác phối hợp phục vụ các hội nghị của Tỉnh uỷ được thực hiện chu đáo; công tác thông tin, tổng họp báo cáo theo quy chế làm việc kịp thời...
Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh theo tinh thần phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân và doanh nghiệp. Trong năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận gần 70 ngàn hồ sơ, đã giải quyết trước hạn và đúng hạn được hơn 67.400 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96%.
Phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong giai đoạn mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Bình Phước quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì một Bình Phước đổi mới, hội nhập và phát triển.
                                                      

 

Nguồn tin: Lưu Yên - Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

43/KH-BTV

Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch", "Gia đình 5 có, 3 sạch"

lượt xem: 20 | lượt tải:4

44/KH-BTV

Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 15 | lượt tải:3

210/BTV-TGCS

V/v hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

lượt xem: 79 | lượt tải:160

209/BTV-TGCS

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÕ CHÍ CÔNG (07/8/1912-07/8/2022)

lượt xem: 117 | lượt tải:69

208/BTV-TGCS

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2022)

lượt xem: 89 | lượt tải:51
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay3,518
  • Tháng hiện tại52,195
  • Tổng lượt truy cập3,257,047
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây