Vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc

Thứ năm - 16/07/2020 05:40 635 0

Ảnh minh họa

Trên 12 triệu lượt hộ được vay vốn, trong đó có hơn 2,1 triệu lượt hộ đã thoát nghèo một cách bền vững, hơn 1,3 triệu lượt người được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để tạo công ăn việc làm… Đó là những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách xã hội.

Ngày 15/7/2020, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách xã hội tại Hà Nội và 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc - Ảnh 1.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách xã hội tại Hà Nội

Tín dụng chính sách xã hội là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc

Sau khi Chỉ thị 40-CT/TW được ban hành vào tháng 11/2014, các cấp uỷ đảng, chính quyền đã thường xuyên thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đến nay, 100% cấp uỷ, đảng, chính quyền ban hành văn bản chỉ đạo, lãnh đạo công tác tín dụng chính sách xã hội, chủ động bố trí ngân sách uỷ thác, huy động các nguồn lực và sử dụng nguồn vốn gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 5 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 226.560 tỷ đồng, tăng hơn 91 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2014. Nguồn vốn ngân sách các địa phương ủy thác để cho vay tăng 15.697  tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 31,3%, tăng gấp 4,1 lần so với giai đoạn trước khi có Chỉ thị 40, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đạt 19.505 tỷ đồng. Huy động vốn của xã hội đạt hơn 31,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 25 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2014.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc - Ảnh 3.

Hàng triệu hộ dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 219.565 tỷ đồng, tăng 90.109 tỷ đồng (+69,6%) so với từ khi có Chỉ thị, với tổng số tiền đã giải ngân đạt 336.944 tỷ đồng cho trên 12 triệu lượt hộ được vay vốn, trong đó có hơn 2,1 triệu lượt hộ đã thoát nghèo một cách bền vững; xây dựng trên 7,3 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng gần 142 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách… Gần 346 nghìn lượt HSSV được vay vốn NHCSXH để tiếp tục học tập vươn lên trong cuộc sống; hơn 1,3 triệu lượt người được vay vốn NHCSXH để tạo công ăn việc làm cũng như 24 nghìn lượt người được vay vốn đi xuất khẩu lao động…

5 năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở tổ chức bình xét đối tượng cho vay; phối hợp với NHCSXH hướng dẫn hội viên làm hồ sơ thủ tục vay vốn theo quy định, tính đến 30/6/2020, có 64.965 tổ Tổ Tiết kiệm và vay vốn còn dư nợ qua ủy thác của Hội, với tổng dư nợ là trên 84.780 tỷ đồng cho hơn 2,5 triệu hộ gia đình vay, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,2%.

Đối với hoạt động thực hành tiết kiệm, các cấp Hội có hướng dẫn cụ thể đến từng chi/tổ phụ nữ, Tổ Tiết kiệm và vay vốn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời phát huy sự sáng tạo trong triển khai để đáp ứng nhu cầu thiết thực của hội viên, phụ nữ với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, nội dung thực hành tiết kiệm. Kết quả đến 30/6/2020, tổng số tiền gửi của thành viên do Hội quản lý đạt 4,75 ngàn tỷ đồng (chiếm 42,48%), số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình của 1 thành viên đạt 1,87 triệu đồng.

Có thể khẳng định chính sách tín dụng xã hội là một trụ cột quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đây cũng là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo. Nhờ trụ cột này, giai đoạn 2014-2019, số hộ nghèo giảm nhanh, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 giảm từ 14,2% xuống 4,25%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 9,88% (2015) xuống còn 5,23% (2018), 1,7 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 900 nghìn lao động, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông dân, nông thôn.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc - Ảnh 5.

Các đại biểu Đảng, Nhà nước thăm quan khu vực ảnh các thành tựu sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40

Kết quả sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 40 cho thấy, trong số các chính sách phát triển kinh tế xã hội được triển khai trong thời gian qua, tín dụng chính sách xã hội là một điểm sáng, được đánh giá là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Tại các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị quan trọng này của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Việc thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 40 cũng chính là làm tốt công tác dân vận tại cơ sở, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, triển khai tín dụng chính sách một cách chủ động, kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay được xem là một trong các giải pháp đặc biệt cấp bách, quan trọng, có ý nghĩa rất lớn, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện ổn định công ăn, việc làm, ổn định cuộc sống.

Tiếp tục triển khai quyết liệt và có hiệu quả hơn Chỉ thị số 40-CT/TW

Bên cạnh những thành tựu đạt được, giảm nghèo bền vững vẫn là một thách thức lớn trong bối cảnh hội nhập nhanh và sâu rộng đang làm giãn khoảng cách thu nhập giàu nghèo. Tái nghèo luôn rình rập bởi thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh... Nguồn vốn ngân sách Trung ương dành cho giảm nghèo đã được Đảng, Quốc hội và Chính phủ ưu tiên dành nguồn lực nhưng còn hữu hạn so với nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40 trong thời gian tới, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Hiện nay tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến rất nhanh chóng phức tạp, khó lượng. đất nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức, như là dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi… Biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất kinh doanh của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, các hộ dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía bắc, đồng bằng sông Cửu Long, vùng sâu vùng xa, các vùng đặc biệt khó khăn. 

Trong bối cảnh đó phải tập trung sức làm tốt hơn nữa công tác tín dụng chính sách xã hội để hỗ trợ ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn cho người nghèo, người yếu thế có ý nghĩa rất quan trọng cả trước mắt và lâu dài. Muốn vậy phải có sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc - Ảnh 7.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra lễ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 22 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị 40; Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho 25 tập thể, cá nhân; 60 Bằng khen của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 60 tổ trưởng tổ tiết kiệm, vay vốn.

Việc triển khai quyết liệt và có hiệu quả hơn Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian tới vẫn là điểm tựa quan trọng trong việc triển khai tín dụng chính sách xã hội để vừa tối đa hóa hiệu quả của từng đồng vốn, vừa tập hợp thêm nguồn lực từ con người đến nguồn vốn không chỉ của địa phương mà của cả doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và mỗi người dân trong công cuộc giảm nghèo bền vững, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của đất nước.


 

Nguồn tin: Lưu Yên - Nguồn phunuvietnam.vn::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

123/BTV-TGCS

Vv tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

lượt xem: 23 | lượt tải:22

113/BTV-TGCS

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu

lượt xem: 29 | lượt tải:28

112/BTV-TGCS

Về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường

lượt xem: 33 | lượt tải:34

Số: 1829/BTV

V/v Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái tập tỉnh Bình Phước

lượt xem: 106 | lượt tải:80

Công văn số: 1332/BTV

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân khu 7

lượt xem: 409 | lượt tải:128
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay4,316
  • Tháng hiện tại80,698
  • Tổng lượt truy cập3,000,507
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây