Công văn về việc gửi tin nhắn ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

V/v gửi tin nhắn ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ b