Tổ chức Bộ máy cấp tỉnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Chủ tịch
1 Nguyễn Thị Hương Giang
Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
Bí thư chi bộ
Thạc sĩ Chính trị học
Nguyễn Thị Hương Giang
Phó Chủ tịch hội LHPN
2 Nguyễn Thị Hằng Nga
Phó chủ tịch - Hội LHPN tỉnh
Chủ tịch Công đoàn
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Hằng Nga
Ban Tuyên giáo - Chính sách
3 Vũ Thị Tuyết
Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách Hội LHPN tỉnh
Phó bí thư Chi bộ cơ quan
Cử nhân triết học
Vũ Thị Tuyết
4 Ngô Thị Thu Trang
Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Chính sách
Cử nhân Kinh tế
Ngô Thị Thu Trang
5 Bùi Thị Loan
Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Chính sách
Cử nhân Sư phạm
Bùi Thị Loan
6 Khuất Thị Nhàn
Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Chính sách
Cử nhân Luật
Khuất Thị Nhàn
Ban Kinh tế - Gia đình và xã hội
7 Nguyễn Thị Thanh Trúc
Trưởng Ban Kinh tế - Gia đình và Xã hội
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Thị Thanh Trúc
8 Nguyễn Thị Thu
Phó ban Kinh tế - Gia đình và xã hội
Cử nhân Kinh tế
Nguyễn Thị Thu
9 Lường Thị Xuyến
Chuyên viên Ban Kinh tế - Gia đình và xã hội
cử nhân Quản trị kinh doanh
Lường Thị Xuyến
10 Hồng Hải Thùy Liên
Chuyên viên Ban Kinh tế - Gia đình và xã hội
Cử nhân Sư phạm kỹ thuật
Hồng Hải Thùy Liên
11 Nguyễn Thị Thùy Linh
Chuyên viên Ban Kinh tế - Gia đình và xã hội
Đại học Tài chính kế toán
Nguyễn Thị Thùy Linh
12 Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Chuyên viên Ban Kinh tế - Gia đình và xã hội
Cử nhân Kinh tế
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Ban Tổ chức - Kiểm tra
13 Lê Thị Thái Thanh
Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra
Cử nhân Luật
Lê Thị Thái Thanh
14 Phạm Thị Thảo
Phó ban Tổ chức - Kiểm tra
Phó chủ tịch Công đoàn
Thạc sĩ triết học
Phạm Thị Thảo
15 Lưu Thị Minh Yên
Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra
Cử nhân Kinh tế
Lưu Thị Minh Yên
16 Bùi Thị Bích
Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra
Cử nhân Kinh tế Luật
Bùi Thị Bích
17 Đào Thị Nhàn
Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra
Cử nhân triết học
Đào Thị Nhàn
Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Chuyên trách cấp tỉnh:
1 Nguyễn Thị Hương Giang
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
Thạc sỹ Chính trị học
Nguyễn Thị Hương Giang
2 Nguyễn Thị Hằng Nga
Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh
Đại học Sư phạm
Nguyễn Thị Hằng Nga
3 Lê Thị Thái Thanh
Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra
Đại học Luật
Lê Thị Thái Thanh
4 Nguyễn Thị Thanh Trúc
Trưởng Ban Kinh tế - Gia đình và Xã hội
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Thị Thanh Trúc
5 Vũ Thị Tuyết
Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách
Cử nhân triết học
Vũ Thị Tuyết
6 Nguyễn Thị Thu
Phó ban Kinh tế - Gia đình và xã hội
Cử nhân Kinh tế
Nguyễn Thị Thu
7 Phạm Thị Thảo
Phó ban Tổ chức - Kiểm tra
Thạc sĩ Triết học
Phạm Thị Thảo
8 Lưu Thị Minh Yên
Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra
Cử nhân Kinh tế
Lưu Thị Minh Yên
9 Lường Thị Xuyến
Chuyên viên Ban Kinh tế - Gia đình và xã hội
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Lường Thị Xuyến
10 Bùi Thị Bích
Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra
Cử nhân Kinh tế Luật
Bùi Thị Bích
11 Bùi Thị Loan
Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Chính sách
Đại học Sư phạm
Bùi Thị Loan
12 Hồng Hải Thùy Liên
Chuyên viên Ban Kinh tế - Gia đình và xã hội
Đại học Sư phạm kỹ thuật
Hồng Hải Thùy Liên
13 Ngô Thị Thu Trang
Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Chính sách
Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Ngô Thị Thu Trang
14 Đào Thị Nhàn
Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra
Cử nhân Triết học
Đào Thị Nhàn
15 Khuất Thị Nhàn
Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Chính sách
Đại học Luật
Khuất Thị Nhàn
Chuyên trách cấp huyện/thị/thành
16 Nguyễn Thị Dung
Chủ tịch Hội LHPN huyện Hớn Quản
Đại học hành chính
Nguyễn Thị Dung
17 Lê Thị Phương Oanh
Chủ tịch Hội LHPN huyện Bù Đăng
Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Lê Thị Phương Oanh
18 Nguyễn Thị Hậu
Chủ tịch Hội LHPN huyện Chơn Thành
Thạc sĩ Luật
Nguyễn Thị Hậu
19 Trương Thị Lan
Chủ tịch Hội LHPN huyện Bù Đốp
Cử nhân Luật
Trương Thị Lan
20 Nguyễn Thị Xim
Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Phú
Đại học Sư phạm
Nguyễn Thị Xim
21 Nguyễn Thị Thanh
Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Riềng
Cử nhân Kinh tế Luật
Nguyễn Thị Thanh
22 Phạm Thị Thúy Phượng
Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Ninh
Cử nhân Kinh tế Luật
Phạm Thị Thúy Phượng
23 Đinh Thị Ngọc Cẩm
Chủ tịch Hội LHPN TX Bình Long
Đại học
Đinh Thị Ngọc Cẩm
24 Đặng Thị Hương
Chủ tịch Hội LHPN huyện Bù Gia Mập
ĐH Xã hội học
Đặng Thị Hương
25 Dương Thị Hải
Chủ tịch Hội LHPN TX Phước Long
Cử nhân Hành chính
Dương Thị Hải
26 Mai Thị Nhi
Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Đồng Xoài
Cử nhân Luật
Mai Thị Nhi
Đơn vị trực thuộc
27 Phạm Thị Xuân Hường
Chủ tịch Hội PN BCH BĐBP tinh
Đại học Tài chính
Phạm Thị Xuân Hường
28 Nguyễn Thị Xuân
Chủ tịch Hội PN Công an tỉnh
Đại học cảnh sát
Nguyễn Thị Xuân
29 Nguyễn Thị Thục Chinh
Sơ cấp Kỹ thuật thông tin
Chủ tịch Hội PN BCH Quân sự tỉnh
Nguyễn Thị Thục Chinh
Tổ chức thành viên
30 Giang Thị Lan Thu
Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh
Cử nhân Kinh tế
Giang Thị Lan Thu
31 Nguyễn Thị Lan Hương
Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học - Kỹ thuật tỉnh Bình Phước
Chủ nhiệm câu lạc bộ Nữ trí thức
Thạc sĩ Hành chính
Nguyễn Thị Lan Hương
Cơ cấu ngành và thành phần tiêu biểu
32 Trần Thị Thu Hoài
PGĐ Ngân hàng CSXH tỉnh
Đại học Ngân hàng
Trần Thị Thu Hoài
33 Lê Thị Ánh Tuyết
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thạc sĩ quản lý hành chính công
Lê Thị Ánh Tuyết
34 Nguyễn Thị Minh Nhâm
Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến sĩ XHH
Nguyễn Thị Minh Nhâm
35 Trần Thị Xuân HIền
GĐ điều hành công ty cổ phần TM-DV-DL-XNK Mỹ Lệ
Cử nhân QTKD
Trần Thị Xuân HIền
36 Thị Cúc
Chủ tịch Hội LHPN xã Nha Bích - huyện Chơn Thành
Trung cấp Phụ vận
Thị Cúc
37 Phạm Thị Mai Hương
Phó giám đốc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội
Cử nhân Luật
Phạm Thị Mai Hương
38 Lê Thị Tuyết (Sư cô Lệ Khánh)
Chùa Phổ Minh - Xã Tân Phước - huyện Đồng Phú
Cử nhân Phật học
Lê Thị Tuyết (Sư cô Lệ Khánh)
39 Đỗ Thị Nguyên
Phó trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Bình Phước
Bác sĩ chuyên khoa I
Đỗ Thị Nguyên

Công văn số 198/BTV

Công văn về việc triển khai Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020

lượt xem: 6 | lượt tải:6

Công văn số 992/BTV

Công văn tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa XIV

lượt xem: 22 | lượt tải:12

Công văn số 988/BTV

Công văn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Phong trào Đồng Khởi (1960-2020) và 60 năm Ngày Chiền thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020)

lượt xem: 20 | lượt tải:16

Công văn 982/BTV

Công văn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bệnh lở mồm, long móng ở gia súc

lượt xem: 22 | lượt tải:7

Công văn 1475-CV/BTGTU

Công văn về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện KL của Ban bí thư và Kế hoạch của Tỉnh ủy

lượt xem: 25 | lượt tải:11
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay713
  • Tháng hiện tại42,195
  • Tổng lượt truy cập720,557
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây