Thứ tư, 22/05/2024, 03:52
BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội LHPN Tỉnh Lê Thị Vân Anh Lê Thị Vân Anh
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Trưởng phòng Tổ chức – HCQT (Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước) Nguyễn Thị Thúy Ái Nguyễn Thị Thúy Ái
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thành - TP Đồng Xoài Lương Thị Bày Lương Thị Bày
Trình độ chuyên môn Cử nhân Công tác Xã hội
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

Chủ tịch Hội LHPN huyện Chơn Thành Mạc Thị Thanh Bình Mạc Thị Thanh Bình
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Giáo dục
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng H Chơn Thành

Chủ tịch Hội LHPN TX Bình Long Đinh Thị Ngọc Cẩm Đinh Thị Ngọc Cẩm
Trình độ chuyên môn Đại học QTKD
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P An Lộc - TX Bình Long

Chủ tịch Hội LHPN TX Phước Long Dương Thị Hải Dương Thị Hải
Trình độ chuyên môn Cử nhân Hành chính
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Long Thủy - TX Phước Long

GĐ điều hành công ty cổ phần TM-DV-DL-XNK Mỹ Lệ Trần Thị Xuân HIền Trần Thị Xuân HIền
Trình độ chuyên môn Cử nhân QTKD
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Thị xã Phước Long

Chủ tịch Hội PN Bộ CHQS tỉnh Trần Thị Kim Liên Trần Thị Kim Liên
Trình độ chuyên môn Trung cấp Y
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

. Trương Thị Hồng Anh Trương Thị Hồng Anh
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Xã Đức Hạnh - H Bù Gia Mập

Phó giám đốc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội Phạm Thị Mai Hương Phạm Thị Mai Hương
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Chuyên viên Ban Kinh tế - Gia Đình & Xã hội Hồng Hải Thùy Liên Hồng Hải Thùy Liên
Trình độ chuyên môn Cử nhân Sư phạm
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Bình - TP Đồng Xoài

Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Loan Bùi Thị Loan
Trình độ chuyên môn Đại học Sư phạm
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thanh Loan Lê Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email lttloanbp@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Thành phố Đồng Xoài

Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghiệp Khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú Mai Thị Hồng Luyến Mai Thị Hồng Luyến
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Bảo hộ lao động
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng - Ngân hàng CSXH tỉnh Nguyễn Thị Hoa Lý Nguyễn Thị Hoa Lý
Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thị Bé Năm Huỳnh Thị Bé Năm
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Hành chính công
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

Phó Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước Đỗ Thị Nguyên Đỗ Thị Nguyên
Trình độ chuyên môn Bác sĩ Chuyên khoa I
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Xã Phú Riềng - H Phú Riềng

Phó ban Tổ chức - Kiểm tra, Hôi LHPN tỉnh Đào Thị Nhàn Đào Thị Nhàn
Trình độ chuyên môn Cử nhân triết học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tiến Thành - TP Đồng Xoài

Chủ tịch Hội LHPN huyện Bù Đốp Đỗ Thị Như Đỗ Thị Như
Trình độ chuyên môn Đại học khoa học xã hội và nhân văn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng H Bù Đốp

Chủ tịch Hội LHPN huyện Bù Đăng Bùi Thị Thúy Kiều Bùi Thị Thúy Kiều
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email buikieudoanket@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Trần Hồng Quyết Trần Hồng Quyết
Trình độ chuyên môn Cử nhân Báo chí
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thái Thanh Lê Thị Thái Thanh
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P An Lộc - TX Bình Long

Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Riềng Lưu Thị Phúc Lưu Thị Phúc
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ quản lý công
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phucphurieng@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thụy Phương Thảo Nguyễn Thụy Phương Thảo
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Thành phố Đồng Xoài

Chủ tịch Hội LHPN TP Đồng Xoài Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Thị Thắm
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú, TP Đồng Xoài

Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Ninh Tô Thị Thêu Tô Thị Thêu
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng H Lộc Ninh

GĐ Công ty CP Vật tư Y tế Dopharco Bình Phước, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Giang Thị Lan Thu Giang Thị Lan Thu
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Phường Tân Bình - TP Đồng Xoài

Trưởng ban Kinh tế - Gia đình & Xã hội, Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Chuyên viên Ban Kinh tế - Gia Đình & Xã hội, Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Thu Trang Ngô Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyễn Thị Thanh Trúc
Trình độ chuyên môn Cử nhân Hành chính
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Trụ chì Chùa Phổ Minh - Xã Tân Phước - huyện Đồng Phú Lê Thị Tuyết (Sư cô Lệ Khánh) Lê Thị Tuyết (Sư cô Lệ Khánh)
Trình độ chuyên môn Cử nhân Phật học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Chùa Phổ Minh - Xã Tân Phước - huyện Đồng Phú

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Thị Ánh Tuyết Lê Thị Ánh Tuyết
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý hành chính công
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách, Hội LHPN tỉnh Vũ Thị Tuyết Vũ Thị Tuyết
Trình độ chuyên môn Cử nhân Triết học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Đồng - TP Đồng Xoài

Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Phú Nguyễn Thị Xim Nguyễn Thị Xim
Trình độ chuyên môn Đại học Sư phạm
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Xã Tân Lập - H Đồng Phú

Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh Lê Thanh Huyền Lê Thanh Huyền
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ ngôn ngữ Anh (2019)
Điện thoại cơ quan 0939.389893
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Tổ 4, Khu phố Phú Lộc, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước.

Phó ban Tuyên giáo - Chính sách, Hội LHPN tỉnh Lường Thị Xuyến Lường Thị Xuyến
Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Bình - TP Đồng Xoài

VĂN BẢN MỚI

197/KH-BTV

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước lần thứ Tư năm 2024

Thời gian đăng: 12/05/2024

lượt xem: 26 | lượt tải:9

1093/BTV-TGCS

V/v tuyên truyền kỷ niệm 120 năm sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 – 02/4/2024)

Thời gian đăng: 06/03/2024

lượt xem: 109 | lượt tải:55

1058/BTV-TGCS

V/v tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Thời gian đăng: 05/02/2024

lượt xem: 128 | lượt tải:68

176/KH-BTV

Kế hoạch phát động thi đua năm 2024

Thời gian đăng: 05/02/2024

lượt xem: 220 | lượt tải:91

171/KH-BTV

Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi sáng tác về phụ nữ/Người mẹ Việt Nam

Thời gian đăng: 05/02/2024

lượt xem: 108 | lượt tải:36
LỊCH
TÀI LIỆU
VĂN PHONG DIEN TU
CHUYEN DOI SO
HỎI ĐAP
DỤ AN 8
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,070
  • Tháng hiện tại108,087
  • Tổng lượt truy cập6,258,927
LIÊN KẾT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây