Cuoc thi Phu nu Binh Phuoc
BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội LHPN Tỉnh Lê Thị Vân Anh Lê Thị Vân Anh
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Trưởng phòng Tổ chức – HCQT (Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước) Nguyễn Thị Thúy Ái Nguyễn Thị Thúy Ái
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thành - TP Đồng Xoài Lương Thị Bày Lương Thị Bày
Trình độ chuyên môn Cử nhân Công tác Xã hội
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

Chủ tịch Hội LHPN huyện Chơn Thành Mạc Thị Thanh Bình Mạc Thị Thanh Bình
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Giáo dục
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng H Chơn Thành

Chủ tịch Hội LHPN TX Bình Long Đinh Thị Ngọc Cẩm Đinh Thị Ngọc Cẩm
Trình độ chuyên môn Đại học QTKD
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P An Lộc - TX Bình Long

Chủ tịch Hội LHPN H Hớn Quản Nguyễn Thị Cẩm Giang Nguyễn Thị Cẩm Giang
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng H Hớn Quản

Chủ tịch Hội LHPN TX Phước Long Dương Thị Hải Dương Thị Hải
Trình độ chuyên môn Cử nhân Hành chính
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Long Thủy - TX Phước Long

GĐ điều hành công ty cổ phần TM-DV-DL-XNK Mỹ Lệ Trần Thị Xuân HIền Trần Thị Xuân HIền
Trình độ chuyên môn Cử nhân QTKD
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Thị xã Phước Long

Chủ tịch Hội PN Bộ CHQS tỉnh Phạm Thị Hoa Phạm Thị Hoa
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

Chủ tịch Hội LHPN huyện Bù Gia Mập Đặng Thị Hương Đặng Thị Hương
Trình độ chuyên môn Đại học Xã hội học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Xã Đức Hạnh - H Bù Gia Mập

Phó giám đốc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội Phạm Thị Mai Hương Phạm Thị Mai Hương
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Chủ tịch Hội PN BCH BĐBP tinh Phạm Thị Xuân Hường Phạm Thị Xuân Hường
Trình độ chuyên môn Đại học Tài chính
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng H Lộc Ninh

Chuyên viên Ban Kinh tế - Gia Đình & Xã hội Hồng Hải Thùy Liên Hồng Hải Thùy Liên
Trình độ chuyên môn Cử nhân Sư phạm
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Bình - TP Đồng Xoài

Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Loan Bùi Thị Loan
Trình độ chuyên môn Đại học Sư phạm
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thanh Loan Lê Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email lttloanbp@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Thành phố Đồng Xoài

Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghiệp Khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú Mai Thị Hồng Luyến Mai Thị Hồng Luyến
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Bảo hộ lao động
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng - Ngân hàng CSXH tỉnh Nguyễn Thị Hoa Lý Nguyễn Thị Hoa Lý
Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thị Bé Năm Huỳnh Thị Bé Năm
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Hành chính công
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

Phó Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước Đỗ Thị Nguyên Đỗ Thị Nguyên
Trình độ chuyên môn Bác sĩ Chuyên khoa I
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Xã Phú Riềng - H Phú Riềng

Phó ban Tổ chức - Kiểm tra, Hôi LHPN tỉnh Đào Thị Nhàn Đào Thị Nhàn
Trình độ chuyên môn Cử nhân triết học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tiến Thành - TP Đồng Xoài

Chủ tịch Hội LHPN huyện Bù Đốp Đỗ Thị Như Đỗ Thị Như
Trình độ chuyên môn Đại học khoa học xã hội và nhân văn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng H Bù Đốp

Chủ tịch Hội LHPN huyện Bù Đăng Lê Thị Phương Oanh Lê Thị Phương Oanh
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TT Đức Phong - H Bù Đăng

Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Trần Hồng Quyết Trần Hồng Quyết
Trình độ chuyên môn Cử nhân Báo chí
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng TP Đồng Xoài

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thái Thanh Lê Thị Thái Thanh
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P An Lộc - TX Bình Long

Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Riềng Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thanh
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế Luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Xã Phú Riềng - H Phú Riềng

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thụy Phương Thảo Nguyễn Thụy Phương Thảo
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Thành phố Đồng Xoài

Chủ tịch Hội LHPN TP Đồng Xoài Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Thị Thắm
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú, TP Đồng Xoài

Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Ninh Tô Thị Thêu Tô Thị Thêu
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng H Lộc Ninh

GĐ Công ty CP Vật tư Y tế Dopharco Bình Phước, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Giang Thị Lan Thu Giang Thị Lan Thu
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Phường Tân Bình - TP Đồng Xoài

Trưởng ban Kinh tế - Gia đình & Xã hội, Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Chuyên viên Ban Kinh tế - Gia Đình & Xã hội, Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Thu Trang Ngô Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyễn Thị Thanh Trúc
Trình độ chuyên môn Cử nhân Hành chính
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Trụ chì Chùa Phổ Minh - Xã Tân Phước - huyện Đồng Phú Lê Thị Tuyết (Sư cô Lệ Khánh) Lê Thị Tuyết (Sư cô Lệ Khánh)
Trình độ chuyên môn Cử nhân Phật học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Chùa Phổ Minh - Xã Tân Phước - huyện Đồng Phú

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Thị Ánh Tuyết Lê Thị Ánh Tuyết
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý hành chính công
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách, Hội LHPN tỉnh Vũ Thị Tuyết Vũ Thị Tuyết
Trình độ chuyên môn Cử nhân Triết học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Đồng - TP Đồng Xoài

Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Phú Nguyễn Thị Xim Nguyễn Thị Xim
Trình độ chuyên môn Đại học Sư phạm
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Xã Tân Lập - H Đồng Phú

Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Thị Xuân
Trình độ chuyên môn Đại học Cảnh sát
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Phú - TP Đồng Xoài

Phó ban Tuyên giáo - Chính sách, Hội LHPN tỉnh Lường Thị Xuyến Lường Thị Xuyến
Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng P Tân Bình - TP Đồng Xoài

305/BTV-TGCS

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện công bố thành lập thị xã Chơn Thành,

lượt xem: 5 | lượt tải:5

304/BTV-TGCS

Về việc tuyên truyền 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)

lượt xem: 4 | lượt tải:2

54/KH-BTV

Tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI

lượt xem: 92 | lượt tải:34

262/BTV-TGCS

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022)

lượt xem: 45 | lượt tải:34

257/BTV-TGCS

Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng chốt chặn Tàu ô (28/8/1972-28/8/2022)

lượt xem: 50 | lượt tải:34
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,864
  • Tháng hiện tại100,489
  • Tổng lượt truy cập3,405,085
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây