Thứ bảy, 23/09/2023, 12:50

Những hình ảnh về 12 kỳ Đại hội phụ nữ toàn quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem những hình ảnh hoạt động của phụ nữ Việt Nam trong những năm đầu phục vụ kháng chiến tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất (18/4/1950). (Ảnh: TTXVN)


Trải qua 12 kỳ đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ.
ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 2.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất (18/4/1950). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 5.

Các đại biểu nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất (18/4/1950). (Ảnh: TTXVN)

Những hình ảnh về 12 kỳ Đại hội phụ nữ toàn quốc - Ảnh 3.

Bá Hồ với các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 1956-1961). Đại hội diễn ra từ ngày 26-31/5/1956 tại Nhà hát lớn, Thủ đô Hà Nội.

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 6.

Các đại biểu phụ nữ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ III (8-13/3/1961). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 7.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đoàn phụ nữ quốc tế dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ III (3/1961)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 8.

Đoàn chủ tịch tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (3/1974). (Ảnh: TTXVN

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 9.

Bà Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam đọc lời chào mừng tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (3/1974). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 10.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV diễn ra từ ngày 4-7/3/1974 tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TTXVN

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 11.

Thay mặt phụ nữ miền Nam, bà Nguyễn Thị Định tặng đại hội bức trướng tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (3/1974). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 12.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh trao Huân chương Hồ Chí Minh hạng Nhì tặng Phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (3/1974). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 13.

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (3/1974). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 14.

Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất của Đảng với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (3/1974). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 15.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Hội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (3/1974). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 16.

Đoàn đại biểu phụ nữ các tỉnh dự đại hội trao tặng phẩm cho đoàn đại biểu phụ nữ miền Nam tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (3/1974). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 17.

Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa chào mừng đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ V (5/1982)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 18.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ V (5/1982). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 19.

Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa V gồm 109 ủy viên do bà Nguyễn Thị Định làm chủ tịch ra mắt Đại hội (5/1982). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 20.

Các đại biểu phụ nữ tỉnh Cao Bằng và Minh Hải gặp gỡ thân mật tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ V (5/1982). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 21.

Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Hội tại Lễ míttinh kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (18/10/1980). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 22.

Bà Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhận Huân trương Hữu nghị của chính phủ Lào trao tặng Hội (13/1/1984). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 23.

Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VI, diễn ra từ ngày18-20/5/1987 tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 24.

Đồng chí Nguyễn Thị Định, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đọc lời khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VI (5/1987). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 25.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VI (5/1987). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 26.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gắn Huân chương lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại lễ míttinh kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội (18/10/1990). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 27.

Đồng chí Nguyễn Thị Định, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gắn huân chương "Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ" cho Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại lễ míttinh kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội (18/10/1990). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 28.

Đoàn chủ tịch đại hội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VII, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19-20/5/1992. (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 29.

Tổng Bí thư Đỗ Mười trao tặng bức trướng tới Hội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VII (5/1992)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 30.

Tổng Bí thư Đỗ Mười với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VII (5/1992). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 31.

Ban chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa VII gồm 96 ủy viên ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 32.

Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22-23/2/2002. (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 33.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bức trướng mang dòng chữ "Phụ nữ Việt Nam: Năng động-Sáng tạo-Đảm đang" tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX (2/2002). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 34.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX (2/2002). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 35.

Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII (5/1997). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 36.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII (5/1997). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 37.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình thay mặt Chủ tịch nước gắn Huân chương Độc lập hạng 3 lên lá cờ truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII (5/1997). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 38.

Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra mắt Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII (5/1997). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 39.

Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra mắt Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII (5/1997). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 40.

Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp các đại biểu Quốc tế dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII (5/1997). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 41.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các trưởng đoàn đại biểu về dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, diễn ra từ ngày 12 - 14/3/2012. (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 42.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Trung ương cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (3/2012). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 43.

Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI ra mắt Đại hội (3/2012). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 44.

Giáo sư, Anh hùng Lao động Đặng Vũ Khiêu trao tặng hai câu đối cho Hội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (3/2012). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 45.

Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X (10/2007). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 46.

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa X (10/2007). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 47.

Bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa IX chúc mừng Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa X (10/2007). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 48.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa X ra mắt tại Đại hội (10/2007). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 49.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Sao Vàng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội (10/2010). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 50.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Bình đẳng-Hội nhập” (3/2017). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 51.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Bình đẳng-Hội nhập” (3/2017). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 52.

Đại biểu về dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Bình đẳng-Hội nhập” (3/2017). (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 53.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với đoàn đại biểu cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. (Ảnh: TTXVN)

ĐH đại biểu phụ nữ: Ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước - Ảnh 54.

Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

 

Nguồn: TTXVN

VĂN BẢN MỚI

141 /KH-BTV

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến

Thời gian đăng: 23/08/2023

lượt xem: 424 | lượt tải:28

785/BTV-TGCS

V/v tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ X; kỷ niệm78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thời gian đăng: 13/08/2023

lượt xem: 60 | lượt tải:39

773/BTV-TGCS

V/v tăng cường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người

Thời gian đăng: 09/08/2023

lượt xem: 50 | lượt tải:11

772/BTV-TGCS

V/v tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Thời gian đăng: 09/08/2023

lượt xem: 57 | lượt tải:34

756/BTV-TGCS

V/v hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Phòng chống xâm hại trẻ em”

Thời gian đăng: 03/08/2023

lượt xem: 70 | lượt tải:35
LỊCH
TÀI LIỆU
VĂN PHONG DIEN TU
DỤ AN 8
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,317
  • Tháng hiện tại62,729
  • Tổng lượt truy cập4,609,801
LIÊN KẾT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây