TUYÊN TRUYỀN TỔNG HỢP

NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ CỦA CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

 •   23/04/2019 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng chung của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới. Đến nay, sau 65 năm, chiến thắng ấy vẫn vang vọng, vẫn làm thổn thức trái tim người dân Việt Nam và bạn bè trên khắp năm châu nếu có dịp ghé lại mảnh đất phía địa đầu Tây Bắc đất nước Việt Nam này. Sau đây là những cốt mốc đáng nhớ trong chiến dịch lịch sử quan trọng ấy.

Ý NGHĨA LỊCH SỬ THẮNG LỢI CỦA CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975

 •   23/04/2019 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 44 năm, với cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bắc -Nam sum họp một nhà, đất nước trọn niềm vui.

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ”

 •   23/04/2019 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Thủ tường chính phủ ký ban hành quyết định 1380/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ mai táng phí/hưởng mai táng phí.

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

 •   24/12/2018 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

 •   19/12/2018 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Đề cương Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đề cương Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

 •   13/10/2018 05:37:27 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được tổ chức từ ngày 24-26/9/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Hội LHPN tỉnh gửi đến huyện/thị Hội, đơn vị trực thuộc tài liệu tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII để tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ.
Bản tuyên ngôn độc lập lịch sử của dân tộc ta

Bản tuyên ngôn độc lập lịch sử của dân tộc ta

 •   13/10/2018 05:37:27 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Với mong muốn bản Tuyên ngôn độc lập thực sự là “giấy khai sinh” Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đêm 28/8/1945, Chủ tịch Chính phủ lân thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Hồ Chí Minh đã khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập tại ngôi nhà của nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bôi (48 Hàng Ngang, Hà Nội). Văn kiện quan trọng này được Hồ Chí Minh trao đổi, lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng, các thành viên Chính phủ lâm thời, trong quần chúng nhân dân và ý kiến tham khảo của A.Patti - đại diện cho quân Đồng Minh.
Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của chính phủ về thực hiện nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018

Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của chính phủ về thực hiện nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018

 •   13/10/2018 05:37:27 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/8/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 107/NQ-TW về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành TW khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Tuyên truyền về triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tuyên truyền về triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

 •   13/10/2018 05:37:27 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thể hiện rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội, đồng thời nâng cao nhận thứ và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân trong việc xóa bỏ mặc cảm đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, quan tâm tạo điều kiện giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

 •   13/10/2018 05:37:27 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018), Hội LHPN tỉnh gửi đến huyện/thị Hội, đơn vị trực thuộc tài liệu tuyên truyền để triển khai tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.
Tài liệu tuyên truyền về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tài liệu tuyên truyền về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 •   13/10/2018 05:37:27 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Công dân trong việc cung cấp thông tin dân cư, Hội LHPN tỉnh cung cấp các tài liệu truyên truyền liên quan đến triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

 •   13/10/2018 05:37:27 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 •   13/10/2018 05:37:27 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò, vị trí quan trọng, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức,hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại. Việc tuyên truyền để mọi công dân nhận thức về trách nhiệm của mình trong việc cung cấp thông tin dân cư là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị
Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 •   13/10/2018 05:37:27 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23-1-2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay mặt Ban Bí thư, ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).
tuyên truyền kỷ miệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

tuyên truyền kỷ miệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

 •   13/10/2018 05:37:27 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh hoạt động ky niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc , Hội LHPN tỉnh gửi đến các huyện/thị đề cương tuyên truyền để triển khai tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2018)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2018)

 •   13/10/2018 05:37:27 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Để kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt ra đời (968 - 2018), Hội LHPN tỉnh gửi đến Hội LHPN các huyện/thị, đơn vị trực thuộc “Đề cương tuyên truyên kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt do Ban Tuyên giao Trung ương biên soạn.

Công văn số 860/BTV

Công văn 860 về triển khai, quán triệt Kết luận 38 của Bộ Chính trị

lượt xem: 5 | lượt tải:5

829/BTV

CV tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

lượt xem: 20 | lượt tải:11

738/BTV

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố

lượt xem: 42 | lượt tải:18

844/BTV

Gửi tài liệu tuyên truyền tình hình diễn biến và phương thức thủ đoạn mới liên quan đến tội phạm mua bán người tháng 4, 5/2019

lượt xem: 40 | lượt tải:45

Công văn số 772/BTV

Cv tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày Gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019

lượt xem: 66 | lượt tải:27
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Thống kê
 • Đang truy cập167
 • Hôm nay1,222
 • Tháng hiện tại42,295
 • Tổng lượt truy cập456,202
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây